Pošalji rad info@mojemjestoeu.ba

Osnivanje EU integracijskih klubova u medresama

  • Aktuelno / Vijesti / Osnivanje EU integracijskih klubova u medresamaOsnivanje EU integracijskih klubova u medresama

U Sarajevu je održan sastanak na kojem se razmatrao model rada EU integracijskih klubova u medresama. Naime, u okviru programa projekata “Moje mjesto u EU“ predviđeno je da se u bh. medresama osnuju početkom ove školske godine klubovi koji će biti dodatni impuls mladima u stjecanju osnovnih znanja o integracijama BiH na putu ka EU, ali i način daljnjeg širenja svih vrijednosti koje su promovirane kroz ovaj projekat.

Sastanak je predvodila Melika Arifhodžić, projekt menadžer ispred IZ, a pored asistenta na projektu Medine Mehmedović-Mulalić bili su prisutni i članovi projektnog tima dr. Dževada Šuško i Muhamed Jusić te koordinatori iz medresa, koji su u proteklom vremenu bili angažirani u realizaciji projekta.

Na sastanku su donijete osnovne smjernice u vezi s osnivanjem integracijskih klubova u medresama. Klubovi će egzistirati u okviru različitih sekcija te će se na taj način dinamizirati tema o EU integracijama u različitim sferama, s obzirom da se u medresama realiziraju brojne sekcije: umjetničke, literarne, historijske, sportske itd. 

Neke medrese će imati i posebnu prostoriju za ovaj klub, a sve će medrese organizirati okrugli sto, na kojem će prisustvovati učenici iz drugih medresa, odnosno prezentaciju na neku od tema iz oblasti EU integracija i interkulturalizma u svjetlu prakse evropskih naroda. 

Mladi će, između ostaloga, kroz izradu panoa, debata, prisustvo na kampovima promovirati EU integracije i nastaviti njegovati ideje koje su bile naznačene tokom projekta, što će se činiti i putem članaka u školskim novinama, s obzirom da svaka medresa ima učenički list.  Također, u okviru ovih klubova nastojat će se organizirati i seminari primjereni uzrastu učenika iz oblasti koje će ih usmjeriti na osnovna znanja o načinu lične promocije te načinu praćenja i apliciranja na javne konkurse koje objavljuje Evropska unija. 

Sastanku je prisustvovao i šef Odjela za srednjoškolsko obrazovanje u Upravi za obrazovanje i nauku Rijaseta IZ Seid Eminović, koji je istakao zadovoljstvo što će se i na ovaj način nastaviti promocija projekta koji je važan za IZ, te će Uprava, kao i IZ u cjelini, dati punu podršku osnivanju i uspješnom radu integracijskih klubova u medresama.