Projekat za mlade

"> Projekat za mlade

"> Projekat za mlade

">
info@mojemjestoeu.ba

My Green Deal/Moj zeleni plan

Projekat za mlade

  • Aktuelno / Vijesti / My Green Deal/Moj zeleni planMy Green Deal/Moj zeleni plan

Uprava za vanjske poslove i dijasporu i Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice uz podršku Ureda specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini (EUSR) realizira projekat za mlade u BiH My Green Deal (Moj zeleni plan), u okviru kojeg će se mladi upoznati s važnošću ideja i politika o ublažavanju klimatskih promjena, promjena na Zemlji uzrokovanim efektom stakleničke bašte,  o smanjenju zagađenja zraka ali i voda i okoliša, o ekonomičnoj upotrebi energije i održivom upravljanju resursima, eksploataciji alternativnih izvora energije itd. Cilj je podstaknuti mlade da kritički razmišljaju o vlastitoj budućnosti i senzibilirati njihov osjećaj vlasništva nad resursima na Zemlji.

Projekat će se realizirati u periodu od juna do avgusta 2021. godine putem predavanja i radionica za učenike i učenice medresa u Bosni i Hercegovini, a mladi će imati priliku i naučiti kako pisati aplikacije za male grantove, odnosno projekte manjeg obima, te pristupiti pisanju manjih projekata iz zaštite okoliša koje će predati u okviru određenog roka. Odabrani projekti će biti podržani i implementirani u drugoj fazi projekta.

Riječ je o nastavku saradnje Rijaseta Islamske zajednice u BiH i Delegacije Evropske unije u BiH. Rijaset je putem Uprave za vanjske poslove i dijasporu u posljednje četiri godine implementirao dva projekta koje je podržao EUSR. Zadnji projekt, implementiran 2019. godine, „Moje mjesto u Evropi“ je okupio učenike i nastavnike iz medresa kako bi kroz prigodne programe radionica, nagradnih natječaja, debata i putovanja u institucije EU u Briselu, podigao znanje učenika o kriterijima i potrebnim koracima koje BiH treba ispuniti da bi se pristupilo članstvu Evropske unije. U ovom projektu je posebno naglašavana komponenta učenika medrese kao primjera mladih ljudi u BiH kod kojih postoji snažan osjećaj odgovornosti, visoka moralna načela i posvećenost dobrobiti društvene zajednice u općem smislu. Projekt je visoko ocijenjen od EU, a pokazalo se da su učenici odgovorili zadatku i dostojno predstavili zemlju pred EU institucijama u Briselu.

S obzirom na ove i prethodne dobre rezultate, saradnja je nastavljena u vidu pregovora za naredne projekte, a ovaj put fokus je stavljen na jedan od prioriteta EU, a to jeste zaštita okoliša i smanjenje efekata stakleničke bašte čime se utječe na umanjenje klimatskih promjena. S tim u vezi, ovaj put aktivnosti se usmjeravaju na zaštitu okoliša ili set mjera koji je usvojen od strane EU pod imenom „Green Deal“. Kroz ovaj projekt mladi će ne samo dobiti znanja o kriterijima iz seta mjera Green Deal, već i određene početne vještine u pisanju projekata što će kasnije biti od koristi njima kao pojedincima, kao i zajednici općenito.