info@mojemjestoeu.ba

Učenički kutak: Dobra rješenja za lokalne zajednice

  • Aktuelno / Vijesti / Učenički kutak: Dobra rješenja za lokalne zajedniceUčenički kutak: Dobra rješenja za lokalne zajednice

Živinice su grad koji dugi niz godina ima problema za ilegalnim deponijama smeća. Mnoge zelene površine I blaga prirode su pokrivene otpadom koji znatno zagađuje površinu.

Nakon mnogih zasjedanja I dogovaranja, gradonačalnik Samir Kamenjaković je naredio da se napiše i implementira projekat video nadzora divljih deponija smeća na javnim površinama na području grada Živinice.

S ciljem zaštite javnih površina od nelegalnog odlaganja otpada, gradonačelnik  Samir Kamenjaković pokrenuo je nabavku pokretnih kamera koje će biti postavljene na više lokacija, a koje će se stalno mijenjati kako bi sve lokacije bile pokrivene.

Implementacija projekta se desila odmah nakon odobrenja projekta, gdje su se postavile kamere na unaprijed planirana mjesta. Postavljene kamere vrše danonoćno snimanje javnih površina, te se snimci samoinicijaivnog i nelegalnog odlaganja smeća koriste  kako bi se vršile sankcije.

Sankcije vezane za nelegalno odlaganje smeća su novčane kazne koje su predviđene Odlukom o komunalnom redu I to: za pravna lica u iznosu od 2.000  do 3.000 KM, za odogovorno lice u pravnom licu od 500  do  1.000 KM, za fizičko lice - samostalni privrednik od 1.000  do  2.000 KM i za građanska lica od 500  do  1.000 KM. 

Također, grad Živinice su pokrenule projekat “Zero Waste” gdje se radi o otpadu na području  Živinica. Ovim projektom Živinice žele uljepšati površinu grada i očistiti je od smeća. Osnovni cilj ovakvog projekta je povećanje ponovne upotrebe materijala koji su završili svoj životni ciklus, smanjenje korištenja novih resursa, ušteda energije, smanjenje zagađivanja, stvaranje novih radnih mjesta, poboljšanje kvaliteta života, te ostvarivanje koncepta održivog razvoja. Projekat je pokrenut 2020. godine.

Piše: Nedžmija Karić