">

">

">
info@mojemjestoeu.ba

Green School u Cazinu

Green School u Cazinu

U okviru projekta "My Green Network", koji realizira Uprava za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini uz podršku Ureda Evropske unije u BiH, učenici Medrese "Reis Džemaludin-ef. Čaušević" u Cazinu realizirali su značajan projekat.

S ciljem da se ukaže na važnost čistog okoliša, učenici su kreirali projekat Green school. Učenici će od sada u svojoj školi u Cazinu uz odgovarajuće kante moći razvrstavati plastični i papirni otpad koji će preuzimati komunalno preduzeće 'Čistoća', a kompostiranjem organskog otpada poboljšat će kvalitet zemljišta u školskom cvijetnjaku i voćnjaku. Također, ovim projektom njihova škola će od sada imati i parking za bicikla.

- Učenici svih bosanskohercegovačkih medresa su ponudili svoje male projekte i uz podršku Ureda EU u našoj zemlji realiziramo te projekte u periodu raspusta, što govori o tome koliko su učenici zainteresirani za provedbu ovakvih projekata. Drago nam je da možemo biti, kao medrese, u lokalnim sredinama lideri u ovom polju - izjavila je Medina Mehmedović Mulalić, voditeljica Odjela za saradnju s državnim institucijama i nevladinim organizacijama.

Važnost ovog projekta ogleda se u jačanju ekološke svijesti, putem učenja te pisanja projekata, do same realizacije.

- Medresa uvijek podržava projekte koji su od edukacijskog značaja za naše učenike. Nadam se da će Medresa biti dobar primjer i drugim školama da implementiraju slične projekte u svojim školama. Ova djeca su vrijedno radile, uz svoje mentore - izjavio je direktor Medrese Zuhdija Handanović.

Sa učenicima je na projektu radio profesor Harun Pajić.

- Projektom Green school želimo da boravak u našoj školi u potpunosti usaglasimo sa zelenom agendom EU. Učenici su krenuli sa edukativnom kampanjom na društvenim mrežama, kroz medije, zatim postavljanjem edukativnih postera u prostorijama škole, postavljanjem kanti za razdvajanje otpada - objasnio je Pajić.

Učenici su ranije imali priliku naučiti kako pisati aplikacije za male grantove, a zatim se pristupilo pisanju manjih projekata iz zaštite okoliša.

- Projekti koje su učenici medresa pripremili su u svrhu dobrobiti i zdravlja građana, i budućih generacija - kazao je učenik Jusuf Mašić.

Projekat "My Green Network" se snažno oslanja na rezultate prethodnog projekta My Green Deal iz 2021. godine, a ima za cilj uspostavljanje mreže koja povezuje mlade u jednu platformu koja će provoditi ciljane aktivnosti usmjerene ka ublažavanju klimatskih promjena shodno ideji i politici Evropskog zelenog plana.

Mladi iz šest bosanskohercegovačkih medresa su u okviru projekta "My Green Network" prisustvovali predavanjima i radionicama te imali priliku da osmisle i implementiraju osam projekata manjeg obima.