info@mojemjestoeu.ba

Mladi u akciji zaštite prirodnog bogatstva Mostara

  • Aktuelno / Vijesti / Mladi u akciji zaštite prirodnog bogatstva MostaraMladi u akciji zaštite prirodnog bogatstva Mostara

Danas je na lokalitetu planinskog izletišta Rujište kod Mostara upriličena promocija edukativno-informativne table i drugih aktivnosti projekta „Glas endema u pomoć“, koji su realizirali učenici Karađoz-begove medrese pod mentorstvom profesora dr. Aldina Boškaila.

Zahvaljujući ovom projektu posjetitelji poznatog turističkog izletišta Rujište u Mostaru moći će se putem dvojezične info table s QR kodovima upoznati s biološkom raznolikošću ovog prostora te dragocjenim informacijama o zaštićenim endemičnim vrstama biljaka koje su izložene uništavanju. Svaka biljka je predstavljena i stručnim tekstom na bosanskom i engleskom jeziku kojem se pristupa putem QR koda.

Također, mladi su ranije organizirali izložbe, predavanja te objavili i podijelili posebnu brošuru educirajući građane o ovim vrstama, njihovoj važnosti za životnu sredinu i eko sistem. Sve ove aktivnosti imaju edukativno-informativni cilj u svrhu zaštite endemičnih biljnih vrsta koji ujedno mogu postati i važan dio turističke ponude Grada Mostara.

„Generalni cilj našeg projekta jeste očuvanje endemskih vrsta na području Mostara. Samim postavljanjem edukativne table želimo educirati i informisati građane o ovim vrstama koje su naše pravo bogatstvo“, kazala je članica projektnog tima Azra Lizde.

„Dobili smo priliku s ostalim školama u Bosni i Hercegovini da pokažemo sve što smo naučili na prethodnim edukacijama i da mi kao mlade osobe učinimo taj prvi korak u očuvanju naše prirode i osvješćivanju naših građana“, pojasnila je učenica Amina Šuta.

Ovaj projekat može biti podsticajan primjer drugima u našem društvu i poruka da mladima treba pružiti šansu  kako bi pokrenili važne promjene u svojim lokalnim zajednicama. „Glas endema u pomoć“ implementiran je u okviru projekta My Green Network koji realizira Rijaset Islamske zajednice u BiH uz podršku Ureda Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Projekat My Green Network se snažno oslanja na rezultate prethodnog projekta My Green Deal iz 2021. godine, a ima za cilj uspostavljanje mreže koja povezuje mlade u jednu platformu koja će provoditi ciljane aktivnosti usmjerene ka ublažavanju klimatskih promjena shodno ideji i politici Evropskog zelenog plana (Green Deal). Mladi iz šest bosanskohercegovačkih medresa su u okviru projekta My Green Network prisustvovali predavanjima i radionicama te imali priliku da osmisle i implementiraju osam projekata manjeg obima u svojim lokalnim zajednicama.