info@mojemjestoeu.ba

DEBATA

DEBATA

Radionica za debatu omogućava učenicima da vježbaju artikulaciju vlastitih interpretacija svojih stavova i njihovo argumentiranje u javnosti. Mladi se upoznaju s važnošću i mogućnostima govornog umijeća i retorike te načinu izgradnje strukture agumentacijske linije kao i samog govora. Važnost debate ogleda se i u činjenici da mladi stječu uvid u važnost poštivanja sugovornika i njegovih argumenata te uvjeravanje drugih putem istinitih tvrdnji, kao i neophodnost rješavanja konflikata putem razgovora.

                                                                                    Više fotografija s radionica pogledajte OVDJE.

Tamo gdje učenici nisu imali iskustva u debati profesori su ponovili neke elementarne sadržaje vezane za debatu: šta je debata, debata u školi i društvu, osnovni elementi debate, najpoznatije vrste debate: parlamentarna debata, policy debata/politička debata, Linkoln - Douglas debata, World Schools debatni format, Karl Popper debata, Karl Popper Policy debate, Britanska parlamentarna debata itd., a učenici su ponovili i osnovne elemente debate: kako ispravno postaviti tezu, priprema debate, argumentacija, definicija, argumentacijske linije, zaključak i zaključivanje, govor, retorika, figure.

Učenici su se mogli upoznati sa suđenjem i elementima od kojih je sastavljen sudački listić (KP format), a imali su priliku demonstrirati skraćeni KP format debate s dvije tročlane ekipe i troje sudija.

Učenici su se kroz ove radionice pripremali za glavnu debatu koja će uključiti timove svih medresa.