info@mojemjestoeu.ba

Opis projekta

„Moje mjesto u Evropskoj uniji: izgradnja i promocija dijaloga o EU integracijama“

Inauguralnim govorom direktorice za zapadni Balkan pri Generalnoj direkciji za proširenje EU Genoveve Ruiz Calavera 21. marta 2019. godine u Sarajevu je otvoren projekat „Moje mjesto u Evropskoj uniji: izgradnja i promocija dijaloga o EU integracijama“.

Otvorenju su prisustvovali reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović, šef Delegacije EU i njen specijalni predstavnik za BiH ambasador Lars-Gunnar Wigemark te direktori, profesori i učenici medresa.

O projektu i aktivnostima

Pomenuti projekat realizira Uprava za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta IZ u BiH uz podršku Evropske unije. S obzirom da Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini smatra da je integracija Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju jedan od glavnih temelja za promicanje mira i prosperiteta među narodima i kulturama u regiji, projekat je usmjeren ka povećanju informisanosti mlade populacije kada je riječ o integraciji Bosne i Hercegovine u EU, ali i njenoj važnosti kao i benefitima koje ona sa sobom donosi za bh. društvo u cjelini. Ciljna grupa su prvenstveno učenici medresa s kojima će se kroz različite aktivnosti raditi na upoznavanju sa Evropskom unijom i njenim temeljnim principima, ali i pokazati kompatibilnosti između islamskih i vrijednosti koji se promoviraju u EU.

Učenici će kroz projekat imati priliku da uče o važnosti slobode misli, svijesti i religije u Evropskoj uniji. Na taj način, mladi će imati bolje razumijevanje Evropske unije, procesa stjecanja članstva u nju, kao i povijesni kontekst multireligijske pozadine evropskog kontinenta. Projekat podiže svijest kod mladih ljudi u Bosni o tome kako islam i Evropa dijele zajedničke vrijednosti te kako je islam na različite načine pozitivno utjecao na Evropu. Ideja projekata jeste borba protiv predrasuda kako su evropske vrijednosti nepomirljive s islamom, naročito islamom koji se baštini u BiH; da se promovira kohabitacija s drugima; da se pokaže kako je evropsko naslijeđe također i islamsko te da islam nije nova i strana vjera Evropi. Na kraju, projekat će doprinijeti integraciji BiH i regiona u Evropsku uniju. 

Projekat će trajati narednih pet mjeseci i bit će realiziran u šest medresa u BiH, a najbolji učesnici će imati priliku da posjete EU u Briselu.


„Čvrsto smo uvjereni da svaki pojedinac, a posebno vjerski lideri, imaju veoma važnu ulogu u promociji kulture dijaloga, razumijevanja i međusobnog poštivanja. Stoga smatramo da Islamska zajednica u BiH predstavlja važan faktor u EU integracijama Bosne i Hercegovine kroz promoviranje forme islama sukladne evropskoj tradiciji, forme islama koja je zasnovana na sistemu koegzistencije, a to je za nas veoma važna vrijednost jer je Evropska unija bazirana na jedinstvu koje poštuje različitost. Svi ste vi Evropljani, a naša dužnost je da vas pripremimo da postanete dio ove moram reći divne porodice koja se zove Evropska Unija čiji članovi su odlučili da se drže zajedno i u dobrim i u teškim vremenima.“ direktorica Genoveva Ruiz Calavera na otvorenju u Sarajevu


Savremena historija Evropske unije naširoko ukazuje na važnost miroljubive koegzistencije što je ugrađeno u temeljne principe Evropske unije, ujedinjene u svojoj različitosti. Islamska zajednica u BiH smatra da je integracija BiH u Evropsku uniju jedan od temeljnih ciljeva za promociju mira i blagostanja među ljudima i kulturama u regionu, a njihove budućnosti će biti svjetlije boljim razumijevanjem Evrope i kako su njihove vlastite povijesti isprepletene te doprinose njenom zajedničkom uspjehu. Pored ovog cilja, projekat Moje mjesto u EU nastoji predstaviti kompatibilnost između temeljnih principa Evropske unije i islamskih vrednota. Aktivnosti tokom projekta

I

Razvoj jednog kurikuluma koji će se fokusirati na perspektive i mogućnosti za mlade ljude i društvo u cjelini u smislu integracija BiH u EU, ciljajući na širenje znanja mladih u medresama o zajedničkom naslijeđu i vrijednostima koje dijele islam i Evropa. Kurikulum se koristi za predavanje u okviru projekta, ali će se nastaviti koristiti i nakon završetka projekta, u okviru redovnog nastavnog procesa u posebnim seminarima i radionicama. Učenici će se upoznati sa članom 10 Evropske povelje o ljudskim pravima: slobodom misli, svijesti i religije i njegovom implikacijom na svakodnevni život jednog građanina u EU. Štaviše, fokus će biti na pravila, poznata kao Kopenhagenski kriteriji, koja između ostaloga uključuju ljudska prava i zaštitu manjina što je posebno važno za religijske zajednice. 


II


Održat će se serijal od 60 predavanja o EU, što uključuje slijedeće teme: historijska i savremena potreba EU u Evropi, predstavljanje institucija EU, prednosti članstva BiH u EU, vrijednosti EU, trenutni izazovi i pitanja. Kao rezultat toga, učenici medresa će razviti senzibiltet prema EU kao jednom nadnacionalnom entitetu koji utemeljuje standard za zaštitu ljudskih prava, jednakosti, dobrog državnog upravljanja, funkcionalnih institucija, prosperitetnog društva i saradničkih odnosa između država što rezultira regionalnom stabilnošću. Predavanja će biti praćena prezentacijama i radionicama o EU i promocijom interkulturalizma i zajedničkog naslijeđa. Radionice će se koristiti za otvaranje diskusija te za podizanje interesovanja mladih kao i za izlaganje ideja učenicima medresa u kojem pravcu bi trebali realizirati nadolazeće aktivnosti: izrada umjetničkih i književnih radova za natječaj; raspravljanje ideja o umjetničkim projektima: izložbe slika, fotografija i video prezentacija; izlaganje eseja; javne kampanje; školske predstave, izvedbe u školi i javnim mjestima; debate na teme povezane s projektom.


III

Javni natječaj za eseje, video, fotografije i druge umjetničke i književne radove o Bosni i Hercegovini u Evropskoj uniji, praveći vezu između religijskih sloboda i Evropske unije, interkulturalizma itd. Aktivnost će uključiti selekciju naboljih 10-12 umjetničkih  i književnih radova, koji će biti uključeni u posebnu brošuru, i čiji će autori kao nagradu dobiti putovanje u Brisel, gdje će prezentirati svoj rad u EU parlamentu.


IV

Organizacija i održavanje centralne učeničke međumedresanske debate. Ovaj događaj će okupiti učenike svih šest medresa i upriličiti jednodnevni program koji će pratiti mediji kao i učenički listovi koje uređuju učenici. Aktivnost će, također, uključiti ustanovljenje EU integracijskih debatnih klubova koji će nastaviti svoj rad u budućnosti i biti u kontaktu s Delegacijom EU u BiH i Uredom specijalnog predstavnika EU kako bi se nastavila promocija EU integracija povezanih s  vanškolski aktivnostima.V

Organizacija ekskurzije za učenike medresa koji su pobijedili na natječaju. Studijsko putovanje uključuje posjetu znamenitostima koje su važne za upoznavanje historije EU i kontinenta, kao i posjetu nekim mjestima koje su značajne za bližu povijest EU. Učenici će posjetiti Evropski parlament i upriličiti prezentaciju svojih pobjedničkih tema članovima Parlamenta u Briselu te iskoristiti priliku da razgovaraju s njima o svojim očekivanjima od pridruživanja EU. Učenici koji budu na ovom putovanju imat će obavezu, nakon povratka u BiH, da naprave u svojim medresama prezentaciju o ovom putovanju te da pomognu pokretanju i organizaciji radionica i EU integracijskih klubova u medresama.„Ured specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini nastavlja saradnju sa Islamskom zajednicom i kroz projekt "Moje mjesto u Evropi", koji realizujemo sa studentima šest islamskih teoloških srednjih škola – medresa diljem Bosne i Hercegovine. Cilj projekta je da se ukaže na važnost procesa EU integracija i izgradnje zajedničkog razumijevanja među mladim ljudima različitih vjerskih uvjerenja kako u BiH, tako i u cijeloj Evropi. Projekt predstavlja priliku da se razgovora i pokaže da je Evropa satkana od zajedničke historije, tradicija i vrijednosti, koje se baziraju na prihvaćanju i poštovanju drugog i drugačijeg. Pored dijela koji je edukativan, projekt ima i svoju kreativnu stranu. Željeli smo da studenti kroz svoj umjetnički ili literarni izražaj prenesu kako vide svoje mjesto u Evropi. Radujemo se da vidimo rezultate koji će biti izloženi u izložbenim prostorima u BiH i Briselu. Očekujemo konstruktivne debate koje će se organizovati pred kraj projekta. Nadamo se da će ideja ovog projekta biti očuvana kroz klubove za evropske integracije koji se uspostavljaju u medresama, i vjerujemo da će učenici biti uspješni mladi ambasadori koji rade na promociji integracije Bosne i Hercegovine u EU, i poštivanju i očuvanju evropskih vrijednosti u bh društvu.“ Jamila Milović-Halilović direktor komunikacija i potparol Delegacije EU i specijalnog predstavnika EU


Projekat je usmjeren prvenstveno na podizanje nivoa znanja među mladima u medresama o Evropskoj uniji u cilju olakšanja procesu integracije BiH, naglašavajući važnost integracije BiH u Evropsku uniju i svih prednosti članstva u EU: stabilne demokratske institucije, vladavina prava, funkcionalno ekonomsko tržište, jačanje ljudskih prava i sloboda itd. Učenici medresa su već ranije pokazali izvrsnost znanja u prethodnom procesu obrazovanja i mnogi od njih nastavljaju svoje obrazovanje u različitim oblastima sa sličnom izvrsnošću i daljnjim uspjesima u ekonomskom, socijalnom i političkom životu BiH. Također, obrazovanje u medresama je preduvjet za rad imama i muallima, što im svima daje jedan ogroman potencijal u izgradnji važnih ličnosti koje utječu na druge u društvu.

Projekat nastoji utjecati na stavove mladih u medresama o odnosu prema članstvu u EU. Zadatak je još važniji uzimajući u obzir i skorašnji porast nekih političkih ideologija u Evropi, kako brojem tako i utjecajem. Kako bi opravdali svoju islamofobiju i rasizam ove ideologije koriste primjere nekih politički motivisanih grupa, koje su iskrivile istinska učenja islama, te na taj način predstavljaju islam i muslimane kao nešto strano i neprijateljsko evropskoj kulturi i civilizaciji,  naglašavajući u tom kontekstu sigurnosno pitanje. 

S druge strane, mnogi mladi muslimani su bili izloženi ovim negativnim iskustvima što je kod njih nerijetko izgradilo jedan osjećaj nepripadanja, nepoželjnosti i suvišnosti općenito u evropskom kontekstu. Stoga, krajnje je potrebno pokazati da islam u Evropi ima bogatu historiju s kojom dijeli mnoge vrijednosti, da mladi ljudi u BiH mogu napraviti promjene te da se njihov glas može čuti kako u domovini tako i u Evropi. Projekat, također, podržava promociju interkulturalizma šireći učeničko znanje i svjesnost radi ubrzavanja procesa pomirenja kroz korištenje zajedničkog naslijeđa različitih vjera i kultura u Evropi. Projekat podiže i svijest o doprinosu islama evropskoj kulturi i naučnom razvoju i postignućima. Također, projekat će proširiti njihovo znanje i svijest o historijskom postojanju i prisustvu islama u Evropi te njegovoj kohabitaciji  kroz historiju s drugim vjerama, kao i njegovoj poziciji u savremenom dobu.


„Bosanski muslimani su Evropljani i oni Evropi ne pripadaju samo geografski, nego duhom, historijom, kulturom, umjetnošću i vrijednostima koje dijele sa drugim evropskim narodima. Kroz ovaj projekat naši mladi će naučiti da su, za razliku od ratova, mnogo duži periodi kada su različiti narodi živjeli u interakciji koja ih je obogaćivala.“ direktor Uprave za vanjske poslove i dijasporu IZ Razim Čolić.