info@mojemjestoeu.ba

ART
ART

Radionica iz umjetnosti rezultira praktičnim radovima učenika koji simbiozom arabeske i savremene umjetnosti promoviraju spajanje različitosti. Nakon oslikavanja arabeski, spajanje označenih tačaka vunom na ovim instalacijama predstavlja spajanje među ljudima: konekciju među ljudima jedne grupe, zajednice, grada, društva, države te tako i konekciju različitih ljudi u zajednici kakva je Evropska unija.

                                                                                Više fotografija s radionica pogledajte OVDJE.

Mogućnost i ljepota spajanja učenicima je još bliža kada na kraju radionice steknu uvid da su svi u okviru jedne grupe kao različiti pojedinci doprinijeli, svako na svoj način, jednom zajedničkom radu koji se razlikuje od radova drugih učeničkih grupa, ali u konačnici svi dijele zajedničke karakteristike.

Na radionicama su učenici radili na kreiranju zajedničke instalacije pod nazivom "Simbolika konekcije", koja je osmišljena kako bi učenici kroz rad na zajedničkoj instalaciji bolje razumjeli osjećaj pripadnosti jednoj grupi i šta znači biti dio veće cjeline. Kroz rad su se upoznavali s terminima kao su individualnost, timski rad, demokratija, tolerancija, solidarnost, kreativnost, pripadnost, itd. Učenici su zajedno radili na istom konceptu i imali priliku da pokažu svoj talent i originalnost. Sve radionice su bile podijeljene na 6 grupa. Grupe su sačinjavale 2, 3, 4 ili 5 osoba, zavisno od broja učesnika.

Osnovni parametri su bili da zajedno kreiraju geometrijsku formu koju oslikaju na platnu. Svaki učenik je trebao da nacrta svoju uzorak, a nakon toga su odabrali jedan zajednički koji su prenijeli na platno. Svaka grupa je slikala samo sa jednom bojom, 3 grupe sa žutom bojom i nijansama žute boje i 3 grupe sa plavom bojom te nijansama plave boje. Nakon slikanja učenici su ukucali pribadače i oko njih vezali vunicu u kontrastnoj boji. Oni koji su radili sa plavom bojom su dobili žutu vunicu i obrnuto. Zadatak je bio da kreiraju drugi geometrijski uzorak koji se mogao odnositi na naslikani uzorak ili biti potpuno novi geometrijski uzorak, kako bi pojačali ukupni vizuelni dojam te simbolizirali konekciju među ljudima.

Nakon obje faze svih 6 slika na platnu su spojili u jedan zajednički rad. Koncept je dobro postavljen, jer su i čak i učenici koji nisu primarno bili zainteresovani za umjetnost imali mogućnost da se uklope i timski odrade posao. Često su ti učenici bili na kraju najaktivniji i najzadovoljniji sa svojim radom. Bilo je slučajeva gdje je učenik otvoreno rekao da nije zainteresovan i da je tu samo kao posmatrač.  Nakon kreiranja skice i prenošenja iste na platno taj učenik je bio glavni vođa grupe i određivao ko će kojom bojom koji dio bojiti.